Aktuellt just nu

JHL-aktiv: rekommendera medlemskap i JHL genom att testa den nya metoden för medlemsrekrytering

Rekommendera JHL-medlemskap för din kompis

Rekommendera medlemskap i JHL och förtjäna JHL-bonuspoäng värda flera hundra euro. För varje ny medlem du rekryterar ökar du ditt poängsaldo. Poängen kan omvandlas till varor från JHL-bonuspris.

Kom med och rekrytera fler JHL-medlemmar. Tillsammans är vi starkast! Rekommendera JHL för dina kompisar. Då de ansluter sig får du bonuspris som har ett värde i pengar.

Kompisen har också nytta av att ansluta sig. Hen får stöd och trygghet i arbetslivet. JHL förhandlar, så att arbetets värde syns både i plånboken och som välmående i arbetslivet. Den nya medlemmen får också tillgång till mångsidiga medlemsförmåner. Uppmuntra till att redan idag ansluta sig till JHL, fackförbundet för stjärnproffs!

Uppmuntra dina vänner att gå med i JHL, facket för stjärnproffs nu!

Rekommendera medlemskap här!

Den 21.10.2020 nådde vi ett resultat i de åländska förhandlingarna om det nya kommunala kollektivavtalet AKTA

Hej medlem i JHL 214 Kommunalanställda på Åland! Tack vare att just DU är medlem och stöder JHL-föreningen så har våra JHL-förhandlare kunnat påverka avtalet till vår fördel.

TACK för att du är med och påverkar! Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Huvuddragen i resultatet är:

  • Avtalet gäller 1.5.2020 – 31.3.2022
  • Allmän löneförhöjning 1.10.2020 på 1,22% av den uppgiftsrelaterade lönen, dock minst 26 euro. (Denna betalas retroaktivt från 1.10.2020).
  • Arbetstidsförlängningen på 24h per år (eller 30 min per vecka) försvinner fr.o.m. 2.11.2020 (utan något i utbyte).
  • Allmän löneförhöjning 1.2.2021 på 1% av den uppgiftsrelaterade lönen.

Detta är de stora punkterna men det finns mer bra överenskommelser och vi är stolta att ha kommit fram till detta resultat med tanke på dessa tuffa Corona-tider.Mer detaljerad info kommer som cirkulär på Kommunala avtalsdelegationens hemsida inom kort https://www.kommunforbundet.ax/cirkular och nu påbörjas arbetet med den nya boken.Med vänliga hälsningar
JHL Avd.214 och FOA-Å


Så här ansöker du om dagpenning vid JHL:s arbetslöshetskassa

JHL:s arbetslöshetskassa har publicerat en video som steg för steg vägleder dig i hur du tryggar din inkomst om du drabbas av arbetslöshet eller permittering.
Se på videon – om hur du ansöker om dagpenning vid JHL:s arbetslöshetskassa
https://youtu.be/7skTrcm7OLg


Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning ska skickas till arbetslöshetskassan och INTE till AMS.

JHL:s arbetslöshetskassa har en internetbaserad service, som vi kallar eWertti Webbkassa. Du som har lämnat in en ansökan kan utnyttja webbtjänsten för att kontrollera dina egna dagpenningsuppgifter. Du kan också lämna in en första ansökan, fortsättningsansökningarna och alla bilagor elektroniskt. Detta gäller alla slag av förmåner: inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsledighet.

JHL:s arbetslöshetskassaeWertti Webbkassa
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena har flera tjänster, vars syfte är att underlätta ansökningen av dagpenningen samt uppdateringen och uppföljningen av egna uppgifter.
Mer information om här:https://tyottomyyskassa.jhl.fi/sv/tjanster-2/


Fyllnadsval 2020-2021

Läs mer här..


MENU