Dialog och samarbete på arbetsplatsen

Dialogen mellan arbetsgivare och anställd främjar de anställdas påverkningsmöjligheter när det gäller det egna arbetet och arbetsplatsens effektivitet. Läs mer på JHL:s hemsida..

Problem på jobbet?

Prata med chefen, om du har problem på jobbet. Om det inte hjälper, vänd dig till förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen. Läs mer på JHL:s hemsida..


Behöver du eller din arbetsplats avtalsböcker?

AKTA och TS finns att få från föreningskansliet.

Kontakta Henrik Sjöblom mobil. 040 527 1080 eller henrik.sjoblom@alkom214.ax