01.03.2019

Vårmöte

Den 01 april kl. 19 håller föreningen vårmöte. Kallelse kommer på posten till alla medlemmar. Tillsammans med kallelsen kommer årets upplaga av medlemshäftet Medlemshäfte 2019. I häftet får du bl.a. veta hur du kan arrangera ett eget evenemang. Just det här är en av nyheterna för i år. Detta utöver de evenmang föreningen redan planerat in. Kolla också in våra profilprodukter som i år också innehåller reflexväst. Läs mer i häftet. Spara häftet så du inte missar något.


Blankett för kompetens avdrag i den uppgiftsrelaterade lönen

I bilagan (Blankett Kompetensavdrag 2018) finns en blankett som du kan använda för att kräva att avdragen som gjorts i den uppgiftsrelaterade lön i strid mot avtalsbestämmelserna i AKTA korrigeras retroaktivt.

Det finns sannolikt anställda som berörs av detta. Det gäller även obehöriga som utför samma arbeten som behöriga.


Information om de nya avtalen

De kommunala avtalen AKTA, TS och TIM-AKA för avtalsperioden 1.3.2018 – 30.4.2019 är godkända och undertecknade den 16.8.2018.

Följs oss också på FaceBook för senaste händelserna.


Dialog och samarbete på arbetsplatsen

Dialogen mellan arbetsgivare och anställd främjar de anställdas påverkningsmöjligheter när det gäller det egna arbetet och arbetsplatsens effektivitet. Läs mer på JHL:s hemsida..

Problem på jobbet?

Prata med chefen, om du har problem på jobbet. Om det inte hjälper, vänd dig till förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen. Läs mer på JHL:s hemsida..


JHL står modigt på din sida i rättvisans namn

 


Gå med i facket JHL

Du kan bli medlem i JHL och Ålands Kommunalanställda rf. JHL avd 214 om du är anställd i kommun eller ett kommunförbund, ett kommunalt aktiebolag, ett kommunalt affärsverk eller inom församlingen. För att bli medlem måste du ansluta dig till fackförbundet JHL. mer information om hur du blir medlem i Ålands Kommunalanställda rf. JHL avd 214 hittas här…

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är ett fackförbund för både proffs och studerande. Vi finns i kommunerna, statssektorn och privat service.

  • Stark intressebevakning, kunskap och stöd. Vi är Finlands största fackförbund med 240 000 medlemmar. JHL står på din sida på jobbet.
  • Liten avgift stor trygghet. Vi hjälper dig i löne-, arbetstids-, semester- och andra anställningsfrågor. Facket hjälper dig på jobbet, och JHL:s a-kassa står för trygghet i fall av arbetslöshet.
    Du som är medlem får en fortlöpande reseförsäkring, semesterförmåner, bensinrea, fackets kurser gratis, gemensamma tillställningar och mycket annat.Fackavgiften, unklusive a-kassans medlemsavgift, är 1,33 % av bruttolönen. Det är en avdragsgill utgift i beskattningen. Under studietiden betalar du inte medlemsavgift.
  • Gå med i facket “e-enkelt”. Du kan gå med i JHL och a-kassan via webben, www.jhl.fi/svenska.Medlemsservicen ger råd per telefon, tfn 010 7703 451, måndag-torsdag klockan 9-15, eller per e-post jasenrekisteri@jhl.fi.

Konkurrenskraftsavtalet

Den 17 januari 2017 undertecknade den åländska offentliga sektorns fackorganisationer och den kommunala arbetsgivarparten KAD de nya avtalen gällande AKTA, TS, TIM-AKA och UKTA(utbildningssektorn). Förutom att avtalen förlängs med ett år tillkommer det riksomfattande Konkurrenskraftavtalet. Vi från fackets sida hävdade med eftertryck, att detta inte borde vara något, som berör Åland eftersom Åland ju inte har någon egentlig exportindustri. Men däremot så har vi ju alla läst i tidningarna, att landskapsandelarna minskar drastiskt, vilket hävdades i avtalsförhandlingarna.

Läs mer…