Kom ihåg att rösta i JHL:s representantskapsval!

Våra kandidater på Åland:

Nr. 7  Sebastian Hedberg, närvårdare, Ålands kommunalanställda, JHL, avd.214.

Nr. 5  Greger Granlund, färjeförare, Ålands trafikanställda, JHL, avd.408.

 
Rösta senast den 22 mars per post eller 28 mars elektroniskt!

Du kan rösta antingen elektroniskt eller per post. Materialet har du fått hemskickat för en vecka sedan.

Det är viktigt, att vi fortsättningsvis har en eller gärna två åländska ledamöter i förbundets högsta beslutande organ!

Även om Du kanske tycker att det inte intresserar dig, RÖSTA! Det kostar inget, det bara smakar. Och det betyder så mycket för oss svenskspråkiga medlemmar!

Tack för Din röst!


Förbundsval Elektronisk röstning 13.3 – 28.3 kl. 24.00
e-RÖSTA här

(Klicka på texten)


Mycket viktig information för väljare som röstar i huvudstadsregionens, Södra Finlands, Egentliga Finlands och arbetslöshetskassans valdistrikt!

13.03.2017 12:16jhl_tarkeatietose

Väljare i huvudstadsregionens, Södra Finlands, Egentliga Finlands och arbetslöshetskassans valdistrikt har tyvärr fått val- och röstningsmaterial där en kandidats uppgifter saknas helt. Detta är inte JHL:s fel, utan en utomstående tredje parts som sköter röstningen. Alla väljare i dessa valdistrikt får nytt valmaterial under denna vecka. Det nya materialet sänds i ett vitt kuvert. Uppgifterna är korrekta i alla övriga valdistrikt.

OBS! Det personliga användarnamnet och PIN-koden som skickades i det första valbrevet har nollats. Varje väljare måste därför använda det nya materialet och rösta med DE NYA KODERNA i de nämnda valdistrikten! Denna anvisning gäller endast ovan nämnda valdistrikt.

Om du hör till ett valdistrikt som fått felaktigt material:

  • Förstör valmaterialet som du fått i det orange-vita kuvertet. Röster som redan skickats kasseras i rösträkningen.
  • Använd det nya materialet som du får i ett vitt kuvert, dvs. koderna eller brevrösten.

Vi ber om ursäkt för besväret!
Mer informatoin: vaalit@jhl.fi eller tfn 010 77031 (telefonväxel)

Denna anvisning gäller endast ovan nämnda valdistrikt, i övriga valdistrikt kan väljarna rösta normalt. Du kan e-rösta här.


forbundsvalet_tunnus_banneri_200x90

Förbundsvalet 2017

Röstningstiden är 13.3–29.3.2017. Förbundet skickar mer information om valet och röstningen till varje medlem per post.

Mer information finns på JHL:s hemsidor http://www.jhl.fi/portal/sv/om_jhl/forbundsval/


Konkurrenskraftsavtalet

Den 17 januari 2017 undertecknade den åländska offentliga sektorns fackorganisationer och den kommunala arbetsgivarparten KAD de nya avtalen gällande AKTA, TS, TIM-AKA och UKTA(utbildningssektorn). Förutom att avtalen förlängs med ett år tillkommer det riksomfattande Konkurrenskraftavtalet. Vi från fackets sida hävdade med eftertryck, att detta inte borde vara något, som berör Åland eftersom Åland ju inte har någon egentlig exportindustri. Men däremot så har vi ju alla läst i tidningarna, att landskapsandelarna minskar drastiskt, vilket hävdades i avtalsförhandlingarna.

Läs mer…


Dialog och samarbete på arbetsplatsen

Dialogen mellan arbetsgivare och anställd främjar de anställdas påverkningsmöjligheter när det gäller det egna arbetet och arbetsplatsens effektivitet. Läs mer på JHL:s hemsida..

Problem på jobbet?

Prata med chefen, om du har problem på jobbet. Om det inte hjälper, vänd dig till förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen. Läs mer på JHL:s hemsida..


Behöver du eller din arbetsplats avtalsböcker?

AKTA och TS finns att få från föreningskansliet.

Kontakta Henrik Sjöblom mobil. 040 527 1080 eller henrik.sjoblom@alkom214.ax