Konkurrenskraftsavtalet

Den 17 januari 2017 undertecknade den åländska offentliga sektorns fackorganisationer och den kommunala arbetsgivarparten KAD de nya avtalen gällande AKTA, TS, TIM-AKA och UKTA(utbildningssektorn). Förutom att avtalen förlängs med ett år tillkommer det riksomfattande Konkurrenskraftavtalet. Vi från fackets sida hävdade med eftertryck, att detta inte borde vara något, som berör Åland eftersom Åland ju inte har någon egentlig exportindustri. Men däremot så har vi ju alla läst i tidningarna, att landskapsandelarna minskar drastiskt, vilket hävdades i avtalsförhandlingarna.

Läs mer…


Dialog och samarbete på arbetsplatsen

Dialogen mellan arbetsgivare och anställd främjar de anställdas påverkningsmöjligheter när det gäller det egna arbetet och arbetsplatsens effektivitet. Läs mer på JHL:s hemsida..

Problem på jobbet?

Prata med chefen, om du har problem på jobbet. Om det inte hjälper, vänd dig till förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen. Läs mer på JHL:s hemsida..


Behöver du eller din arbetsplats avtalsböcker?

AKTA och TS finns att få från föreningskansliet.

Kontakta Henrik Sjöblom mobil. 040 527 1080 eller henrik.sjoblom@alkom214.ax