Nytt år, nya möjligheter med din lokala fackförening Ålands kommunalanställda JHL rf. avdelning 214!

JHL ordnar ett historiskt megaevenemang 23–24.10.2020 och du är inbjuden!  Kom med på JHL:s största medlemsevenemang. Du får höra höjdartalare och delta i en kvällsgala. Och dessutom: du får träffa en hel drös andra stjärnproffs från din egen bransch!

Anmäl dig till Yrkesforum!

De 1000 snabbaste JHL-medlemmarna får delta, oberoende av boningsort! Om du inte ännu är medlem, anslut dig till fackförbundet JHL, som bevakar dina intressen.

Program

Yrkesforum erbjuder toppföreläsningar i två dagars tid. Evenemanget koncentrerar sig på framtidens arbetsliv och ger nya perspektiv på välmående i arbetet.

 • Fredag 23.10
  På fredag föreläser bland annat uppfinnaren och företagaren Perttu Pölönen samt experten på arbetshälsa Marja-Liisa Manka. Fredagens stjärnföreläsningar ordnas på finska men simultantolkas till svenska. JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine kommer att besöka Yrkesforumet i Tammerforshuset. Fredagen kulminerar i en kvällsgala med Anna Puu som lyskraftig stjärna!
 • Lördag 24.10
  Under lördagen fördelas programmet yrkesbranschvis.  Det kommer att finnas program på både finska och svenska. Programmet preciseras efterhand.

Läs mer här: https://www.jhl.fi/sv/aktuellt/teman/yrkesforum-2020/


Arbets- och tjänstekollektivavtalen där JHL är avtalspart löper huvudsakligen ut i slutet av mars 2020. Förbundet har redan i maj i år börjat förbereda sig för den kommande avtalsrörelsen. På denna sida finns information om hur förberedelserna framskrider och i sinom tid kommer förhandlingsresultaten också in här.

Läs mer här: https://www.jhl.fi/sv/aktuellt/teman/avtalsrorelsen-2020/


Dialog och samarbete på arbetsplatsen

Dialogen mellan arbetsgivare och anställd främjar de anställdas påverkningsmöjligheter när det gäller det egna arbetet och arbetsplatsens effektivitet. Läs mer på JHL:s hemsida..

Problem på jobbet?

Prata med chefen, om du har problem på jobbet. Om det inte hjälper, vänd dig till förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen. Läs mer på JHL:s hemsida..


JHL står modigt på din sida i rättvisans namn

 


Gå med i facket JHL

Du kan bli medlem i JHL och Ålands Kommunalanställda rf. JHL avd 214 om du är anställd i kommun eller ett kommunförbund, ett kommunalt aktiebolag, ett kommunalt affärsverk eller inom församlingen. För att bli medlem måste du ansluta dig till fackförbundet JHL. mer information om hur du blir medlem i Ålands Kommunalanställda rf. JHL avd 214 hittas här…

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är ett fackförbund för både proffs och studerande. Vi finns i kommunerna, statssektorn och privat service.

 • Stark intressebevakning, kunskap och stöd. Vi är Finlands största fackförbund med 240 000 medlemmar. JHL står på din sida på jobbet.
 • Liten avgift stor trygghet. Vi hjälper dig i löne-, arbetstids-, semester- och andra anställningsfrågor. Facket hjälper dig på jobbet, och JHL:s a-kassa står för trygghet i fall av arbetslöshet.
  Du som är medlem får en fortlöpande reseförsäkring, semesterförmåner, bensinrea, fackets kurser gratis, gemensamma tillställningar och mycket annat.Fackavgiften, unklusive a-kassans medlemsavgift, är 1,33 % av bruttolönen. Det är en avdragsgill utgift i beskattningen. Under studietiden betalar du inte medlemsavgift.
 • Gå med i facket “e-enkelt”. Du kan gå med i JHL och a-kassan via webben, www.jhl.fi/svenska.Medlemsservicen ger råd per telefon, tfn 010 7703 451, måndag-torsdag klockan 9-15, eller per e-post jasenrekisteri@jhl.fi.