Aktuellt just nu

Fyllnadsval 2020-2021

Läs mer här..

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning ska skickas till arbetslöshetskassan och INTE till AMS.

JHL:s arbetslöshetskassa har en internetbaserad service, som vi kallar eWertti Webbkassa. Du som har lämnat in en ansökan kan utnyttja webbtjänsten för att kontrollera dina egna dagpenningsuppgifter. Du kan också lämna in en första ansökan, fortsättningsansökningarna och alla bilagor elektroniskt. Detta gäller alla slag av förmåner: inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsledighet.

JHL:s arbetslöshetskassaeWertti Webbkassa
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena har flera tjänster, vars syfte är att underlätta ansökningen av dagpenningen samt uppdateringen och uppföljningen av egna uppgifter.
Mer information om här:https://tyottomyyskassa.jhl.fi/sv/tjanster-2/


MENU