Vad innebär det så kallade konkurrenskraftsavtalet?

Den 17 januari 2017 undertecknade den åländska offentliga sektorns fackorganisationer och den kommunala arbetsgivarparten KAD de nya avtalen gällande AKTA, TS, TIM-AKA och UKTA(utbildningssektorn). Förutom att avtalen förlängs med ett år tillkommer det riksomfattande Konkurrenskraftavtalet. Vi från fackets sida hävdade med eftertryck, att detta inte borde vara något, som berör Åland eftersom Åland ju inte har någon egentlig exportindustri. Men däremot så har vi ju alla läst i tidningarna, att landskapsandelarna minskar drastiskt, vilket hävdades i avtalsförhandlingarna.

Vad innebär då detta för oss löntagare?

För det första så förlängs arbetstiden med 24 timmar per år. Det betyder 30 minuter per vecka eller 6 minuter per dag.

För månadsavlönade betyder det att man jobbar utan lön under den här förlängningen. Förlängningen får inte påföras natt-eller kvällsarbete och inte heller på normal dagsarbetstid, 8 timmars dagar, utan måste påföras dag då arbetstidsförkortning tillämpas.

För kansliarbetstid där dagarna är kortare, eller då arbetstidsförkortningen tillämpas måndag till fredag, kan dock vilken dag av vardagarna som helst användas.

Timanställda drabbas naturligtvis också, men de får betalt för 30 minuter extra per vecka. Men när man som timanställd måste jobba en söckenhelg och t.ex. jobbar 8 timmar så får man ersättning bara för 5 timmar och 9 minuter. Anledningen till den här lösningen för timsidan är, att timlönen är en tidlön. Och det går inte att jobba gratis om man har en sådan. Beträffande söckenhelgsarbetet så ar ju söckenhelgen ersatt ändå och OB-tidsersättningar utbetalas som vanligt.

Arbetstidsförlängningen gäller inte familjedagvårdare och sådana grupper, som genom undantag jobbar längre än 38 timmar och 15 minuter. Inte heller deltidspensionärer. För övriga deltidsanställda förlängs arbetstiden enligt den procentsats, som gäller för deltidsanställningen.

Minskad semesterpremie

Så kommer vi då till den minskade semesterpremien. Den blir nu 35% istället för tidigare 50%. Det här gäller från och med den semester, som tjänats in under semesterkvalifikationsåret 01.04.2016-31.03.2017 till och med den semester, som tjänas in under semesterkvalifikationsåret 01.04.2018-31.03.2019. Därefter återgår premien till normala 50% igen.

Detta var i korthet vad det nya avtalet innebär. Inte bra, men vår tillvaro och vardag hade kunnat se mycket, mycket sämre ut!

Avtalet kommer att träda ikraft den 6 mars och tills dess har arbetsgivaren skyldighet att informera oss anställda om alla förändringar.

 

Henrik Sjöblom, huvudförtroendeman och förhandlare.