FOA-Å JHL-samorganisation på Åland

Fackorganisationen för offentligtanställda på Åland FOA-Å är en av JHL:s 18 samorganisationer. FOA-Å är en förhandlingsorganisation för både kommunalt och landskapsanställda på Åland.

FOA-Å företräder omkring 1 000 JHL-medlemmar inom den offentliga sektorn på Åland. Samorganisationen har tre medlemsföreningar.

FOA-Å förhandlar

FOA-Å förhandlar om centrala och lokala kollektivavtal på Åland. Dessa avtal bygger i regel på de kollektivavtal som har förhandlats fram på riksnivå, men avvikelser görs också för att avtalen ska lämpa sig för de åländska förhållandena.

Det finns 16 åländska kommuner och sex kommunalförbund, där FOA-Å förhandlar lokalt. Centrala kommunala avtal ingås med Kommunala avtalsdelegation på Åland.

Avtal med landskapet

Den åländska självstyrelselagen innebär att landskapet Åland har sina särskilda avtal. De landskapsanställda har därför ett separat avtal. Arbetsavtalsanställda vid landskapets trafikavdelning har för sin del ett kollektivavtal som bygger på Destias avtal på riksnivå.

FOA-Å:s ledning

FOA-Å:s styrelse väljs för två år och den leds av ordförande Greger Granlund. FOA-Å har en heltidsanställd organisationssekreterare: Anne-Helena Sjöblom.

FOA-Å:s kansli

Öppettider
Måndag–fredag klockan 9.00–16.00

Adress
Norragatan 26/1
22100 Mariehamn

Telefon
(018) 16976

Fax
(018) 16968

E-post
info@foa.inet.fi

Förhandlingsparter

Kommunala avtalsdelegationen
Ålands landskapsregering