Förtroendemän

Huvudförtroendeman Mariehamns stad:
Ordinarie, Henrik Sjöblom mob. 040 527 1080 alt. 531 563
Vice, Gun-Britt Eloranta tel. 38 197 alt. 531 742


Huvudförtroendeman landsbygden och skärgården:
Ordinarie, Malin Grönholm tel. 0457 345 1844
Vice, Susanna Kronlund tel. 050 536 2889


Förtroendemän Mariehamns stad:
Räddningsverket, övriga infrastruktursektorn:
Ordinarie, Mikael Koskinen tel. 531 492
Vice, Jonas Svensson tel. 14 882 alt. 531 492

Timanställda infrastruktursektorn:
Meddelas senare.

Stadshuset, biblioteket, fritidssektorn:
Ordinarie, Maria Nummelin tel. 0457 342 1678
Vice, Bengt Johansson mob. 0457 5642 859 alt. 531 442

Äldreomsorgen:
Ordinarie, Gun-Britt Eloranta tel. 38 197 alt. 531 742
Vice, Benita Andersson tel 22 236 alt. 531 742

Skolor, daghem:
Ordinarie, Bernt Sundin tel. 31 263 alt. 0457 530 0601
Vice, Camilla Eriksson tel. 17 659


Förtroendemän Kommunförbunden:
Oasen boende- och vårdcenter:
Ordinarie, Susanna Kronlund tel. 050 5362 889
Vice, Carina Karlsson tel. 47 551 alt. 373 215

Ålands Omsorgsförbund:
Ordinarie, Monica Öhman-Darnemo tel. 12 496 alt. 16 564
Vice, Gun Lagerberg tel. 335 320 alt. 17 488

Södra Ålands grundskolor:
Ordinarie, Inger Flöjt tel. 32 586 alt. 328 730
Vice, Birgit Wikstrand tel. 31 697 alt. 328 725