De kommunala avtalen AKTA, TS och TIM-AKTA

FOA-Å Info 24.8.2018 finns okså att ladda ner här (Word): Foa-å_ info_Avtalsinfo_Kommunsektorn

 

FOA-Å Info
24.8.2018

De kommunala avtalen AKTA, TS och TIM-AKA för avtalsperioden 1.3.2018 – 30.4.2019 är godkända och undertecknade den 16.8.2018.

AKTA och TS
De uppgiftsrelaterade lönerna som den 30.4.2018 var lägre än 2080 euro höjs 1.5.2018  med 26,00 euro per månad.  Till de som har högre lön vad amma tidpunkt med 1,25 procent. I deltidsarbete i proportion till den anställdas arbetstid till full ordinarie arbetstid.

1.4.2019 höjs de uppgiftsrelaterade lönerna med 1 procent. Likaså de individuella tilläggen.

TIM-AKA
Grundtimlönerna höjs den 1.5.2018 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som av den löneperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän löneförhöjning på 1,25 procent men minst 15 cent/timme.

AKTA, TS och TIM-AKA
1.1.2019. lokal justeringspott 1,2 procent.- förhandlas med alla kommunala arbetsgivare lokalt av centralorganisationerna (FOA-Å, TCÅ, Akava-Å) under nästa år.

1.1.2019  Engångs pott. I samband med lönebetalningen för januari 2019 betalas en separat 9,2 procents engångs pott av den anställdas ordinarie lön.

  • Betald faderskapsledighet har förlängt från 6 dagar till 12 dagar
  • Förtroendemännens ersättning justeras också.
  • Arbetstidskapitlet i AKTA har ändrats och träder i kraft 1.10.2018.
  • Vissa bestämmelser om sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd har ändrat.

Kommunala arbetsgruppen arbetar så fort vi kan med att skriva KAD cirkulär. Dessa kommer att publiceras på Åland kommunförbunds/ KAD hemsida så fort de är klara. Det tar ett par veckor minst. Text ändringar i avtalen kommer senare i cirkulär. Sidan når ni på: http//www.kommunforbudet.ax/kad cirkulär.

 

Anne-Helena Sjöblom org.sekr. på FOA-Å rf.