Dina medlemsuppgifter

Meddela alltid ändringar i dina medlemsuppgifter till föreningsexpeditionen så undviker du oavsiktliga avbrott i Ditt medlemskap.

Viktigt att minnas är att det alltid är Du som ska meddelar om ändringar, inte din arbetsgivare. Alla ändringarna vidarebefordras av föreningen till JHL.

Meddela alltid om du:

  • ändrat adress (gäller också ny näradress på landet)
  • byter namn
  • byter fack
  • går på moderskaps- och föräldraledigt
  • tar ut lagstadgad vårdledighet
  • är på oavlönad sjukledighet
  • är på oavlönad tjänstledighet
  • börjar studera
  • byter arbetsplats
  • blir pensionär