Arrangera ett eget evenemang?

För medlemmar som vill arrangera en egen aktivitet eller ett eget evenemang kan det löna sig att ansöka om ett ekonomiskt bidrag hos Ålands kommunalanställda JHL rf. avd 214:s styrelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag ska skriftligen riktas till styrelsen tillsammans med en redogörelse av aktiviteten/evenemanget man vill arrangera. Innan styrelsen tar ställning till anhållan kan det hända att du/ni ombeds att inför styrelsen ytterligare presentera och redogöra för den tilltänkta aktiviteten eller det evenemanget du/ni vill arrangera. På basen av ansökan och redogörelsen tar sedan styrelsen ställning till aktiviteten/evenemanget och den eventuella ansökan om ekonomiskt bidrag kan beviljas. Styrelsen förbehåller sig dock rätten avslå ansökan om att arrangera aktiviteten/evenemanget samt eventuellt ekonomiskt bidrag.

… eller vilka evenemang vill du att vi ordnar?

Hjälp oss hitta nya spännande skojiga aktiviteter eller ett evenemang som du skulle vilja att vi arrangerar för våra medlemmar.

Fler aktiviteter och evenemang för 2019 planeras just nu och kommer att presenteras inom kort både på hemsidan och i utskick till arbetsplatser och hem i brevlådan. Tipsa oss om evenemang som du skulle vilja att vi ordnar. Vi kan förstås inte lova att just ditt förslag kan förverkligas, men det kan löna sig att tipsa oss. Får vi ett bra tips som vi bedömer kan intressera flera medlemmar har vi möjlighet att, inom budgeten för evenemang, ta ställning till om det är något som föreningen kan arrangera. Tips tas emot per mejl på adressen info@alkom214.ax.