Du kan bli medlem i JHL och Ålands Kommunalanställda rf. JHL avd 214 om du är anställd i kommun eller ett kommunförbund, ett kommunalt aktiebolag, ett kommunalt affärsverk eller inom församlingen. För att bli medlem måste du ansluta dig till fackförbundet JHL.

Anslutningsblankett
Anslutningsblankett får du av JHL:s förtroendeman eller kontaktperson på din arbetsplats. Du kan också få anslutningsblanketten hemskickad per post om du kontaktar föreningens kansli.

Fyll i anslutningsblanketten och lämna blanketten till föreningens kansli eller till JHLs förtroendemann eller kontaktperson på din arbetsplats. Behöver du hjälp kan du fråga din förtroendeman eller kontaktperson.

Obs, viktigt!
Anslutningsblankett inklusive fullmakt skall först via föreningen innan de skickas vidare, i annat fall riskerar du förlora viktig anslutningstid.

Meddelande per SMS
Hur vet du att du blivit antagen som medlem? Förbundet bekräftar ditt medlemsskap genom att skicka medlemskort, kalender, medlemstidningen och ett infoblad hem i brevlådan. Du kan också få meddelade per SMS.

Medlemsservice
Om du behöver hjälp i medlemsfrågor. Läs mer..