Hela kursutbudet på svenska finns på förbundets hemsida aktuella svenska kurser.

Kolla också in ABF:s hemsida på www.abfaland.ax för ytterligare kurser.

Anvisningar för Kursansökan för medlem i Ålands kommunalanställda JHL rf. avd 214:

Kursansökan görs med JHL:s blankett för kursansökan som du sänder till föreningens studiesekreteraren.

Address:

Ålands kommunalanställda JHL rf. avd. 214
Studiesekreterar Ann-Louise Andersson
Norragatan 26/1, 22100 Mariehamn.

JHL:s medlemmar kan även anmäla sig på JHL:s kurser i Medlemsservice 24h. Gå till Medlemsservice 24h. Klicka på Kurser och anmälan. Välj bland kurs kategorierna (till exempel yrkesinriktade studiedagar), välj kurs, fyll i uppgifterna och skicka anmälan.

Kom ihåg att meddela dina kontaktuppgifter och medlemsnummer till studiesekreterare Ann-Louise Andersson tel. 0457 343 0625. Detta för att föreningen skall kunna anordna resan för våra medlemmar.

Utbildning, kurser, JHL-institutet
Mer information gällande kursen fås av ombudsmannen för yrkesfrågor Riita Vehovaara på tel. 010 7703 282 eller per e-post riita.vehovaara@jhl.fi.

ABF-kurser
ABF-Åland har många nya intressanta kurser. Mer info hittar du på ABF-Ålands hemsida .

Alla medlemmar i Ålands Kommunalanställda har nu möjlighet att gå ABF-kurser avgiftsfritt eftersom föreningen betalar dem. Du anmäler dig direkt till ABF. Det gör du enkelt per mail info@abfaland.ax alt. även per telefon 040 078 4871.

Obs viktigt! Du som är medlem i Ålands Kommunalanställda 214 komihåg att uppge ditt medlemskap när du anmäler dig så ersätter föreningen kursen.