Äventyrsgolf med middag 24 maj (preliminärt)

Varmt välkommen till vår traditionella golfkväll när föreningen bjuder på spel och middag på Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf vid Östra hamnen i Mariehamn. Preliminärt fredag den 24.05.2019 träffas vi kl. 18.00 och därefter spelar vi laggolf ca. 2 timmar för att sedan äta en gemensam middag efter golfandet. Menyalternativen är kött, fisk eller vegetariskt. Bindande anmälan till Inger Flöjt, tel. 0407259822 vardagar eller e-post ramsholmen25@hotmail.se. Sista anmälningsdag är den 17.05.2019. Eftersom intresset kan vara stort och deltagarantalet är begränsat till 35 gäller
principen ”först till kvarn”. Om du får förhinder, meddela senast 3 dagar före tillställningen, så att någon annan som står i kö får möjlighet att delta i stället för dig! Vid akut sjukdom eller andra
hastigt påkomna trängande skäl går det att meddela senare. Observera att om du uteblir utan att meddela måste vi tyvärr debitera dig för kostnaderna. Mer information fås vid anmälan.

Bjud gärna med en kollega som inte ännu är fackansluten, men som gärna vill ansluta sig till JHL.

Varmt välkomna!

Stallhagenträff 27 september

En populär tillställning på Pub Stallhagen för medlemmar där vi äter en bit mat och lyssnar på bra musik och umgås. Fredag den 27.09.2019 kl. 18.00 på Pub Stallhagen i Grelsby. Du som är medlem i 214 bjuds på mat, men drycken betalar man själv. Om du tar med dig en vän betalar hen direkt på plats, förutsatt att hen inte är medlem i 214. Bindande anmälan till Inger Flöjt, e-post: ramsholmen25@hotmail.se eller tel. 0407259822 senast 18.09.2019. Avbokningar skall göras senast 5 dagar före evenemanget så att andra som står i kö får en möjlighet att delta i stället för dig. Vid akut sjukdom eller andra trängande skäl kan du meddela senare. OBSERVERA att om du uteblir utan att meddela måste vi tyvärr debitera dig för våra kostnader. Vi har totalt 35 platser, så det är principen “först till kvarn” som gäller!

Bjud gärna med en kollega som inte ännu är fackansluten, men som gärna vill ansluta sig till JHL.

Varmt välkomna!


>>> NYHET FÖR I ÅR! – Arrangera ett eget evenemang <<<

För medlemmar som vill arrangera en egen aktivitet eller ett eget evenemang kan det löna sig att ansöka om ett ekonomiskt bidrag hos Ålands kommunalanställda JHL rf. avd 214:s styrelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag ska skriftligen riktas till styrelsen tillsammans med en redogörelse av aktiviteten/evenemanget man vill arrangera. Innan styrelsen tar ställning till anhållan kan det hända att du/ni ombeds att inför styrelsen ytterligare presentera och redogöra för den tilltänkta aktiviteten eller det evenemanget du/ni vill arrangera. På basen av ansökan och redogörelsen tar sedan styrelsen ställning till aktiviteten/evenemanget och den eventuella ansökan om ekonomiskt bidrag kan beviljas. Styrelsen förbehåller sig dock rätten avslå ansökan om att arrangera aktiviteten/evenemanget samt eventuellt ekonomiskt bidrag.

Vilka evenemang vill du att vi ordnar?

Hjälp oss hitta nya spännande skojiga aktiviteter eller ett evenemang som du skulle vilja att vi arrangerar för våra medlemmar.

Fler aktiviteter och evenemang för 2019 planeras just nu och kommer att presenteras inom kort både på hemsidan och i utskick till arbetsplatser och hem i brevlådan. Tipsa oss om evenemang som du skulle vilja att vi ordnar. Vi kan förstås inte lova att just ditt förslag kan förverkligas, men det kan löna sig att tipsa oss. Får vi ett bra tips som vi bedömer kan intressera flera medlemmar har vi möjlighet att, inom budgeten för evenemang, ta ställning till om det är något som föreningen kan arrangera. Tips tas emot per mejl på adressen info@alkom214.ax.