Styrelsen Ålands kommunalanställda JHL rf. avd. 214

Ordinarie styrelsemedlem, Sebastian Hedberg
Suppleant i styrelse för Sebastian Hedberg, Susanna Kronlund
Suppleant i styrelse för Roger Johansson, Fredric Boman

Huvudförtroendeman och förtroendeman

Vice huvudförtroendeman, Mariehamns stad, Camilla Eriksson
Förtroendeman, Mariehamn stad, äldreomsorg, Sebastian Hedberg
Vice förtroendeman Mariehamn stad, äldreomsorg, (vakant)

Förhandlare KAD

Förhandlare i KAD, suppleant, Camilla Eriksson

Styrelsen FOA-Å

Ordinarie styrelseledamot, Roger Johansson
Suppleant i styrelse för Roger Johansson, Eva Joelsson
Ordinarie styrelseledamot, Jim Tommiska
Suppleant i styrelse för Jim Tommiska, Kim Holmström

Ålands fackliga semesterorganisation

Ordinarie styrelseledamot, Sebastian Hedberg

Positionsbyte för poster:

Fritidssektorn, Biblioteket och Stadshuset
Niklas Gyllenskepp blir ordinarie förtroendeman (tidigare vice), samtidigt blir Maria Nummelin viceförtroendeman (tidigare ord).

Oasen, boende- och vårdcenter
Susanna Kronlund blir ordinarie förtroendeman och Rebecca Svenblad vice förtroendeman (tidigare ord).