Föreningens kansli
Norragatan 26/1
AX-22100 Mariehamn, Åland
info@alkom214.ax

Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00

Kassör och medlemsansvarig:
Benita Sundblom
Tel. 040 053 7102, benita.sundblom@alkom214.ax

Ordförande:
Jim Tommiska
Tel. 040 536 9421, jim.tommiska@alkom214.ax

Sekreterare:
Maria Nummelin
Tel. 0457 342 1678, maria.nummelin@alkom214.ax

Studiesekreterare:
Maria Nummelin
Tel. 0457 342 1678, maria.nummelin@alkom214.ax

Webbredaktion:
webbredaktion@alkom214.ax
Roger Johansson (Webbredaktör)
Sebastian Hedberg (Facebook)
Jim Tommiska (Medlems- och nyhetsbrev)