Föreningens kansli
Norragatan 26/1
AX-22100 Mariehamn, Åland
info@alkom214.ax
Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00

Kassör och medlemsansvarig:
Benita Sundblom
Tel. 040 053 7102, benita.sundblom@alkom214.ax

Ordförande:
Jim Tommiska
Tel. 040 536 9421, jim.tommiska@alkom214.ax

Sekreterare:
Maria Nummelin
Tel. 0457 342 1678, maria.nummelin@alkom214.ax

Studiesekreterare:
Maria Nummelin
Tel. 0457 342 1678, maria.nummelin@alkom214.ax

Webbredaktion:
webbredaktion@alkom214.ax
Roger Johansson (Webbredaktör)
Sebastian Hedberg (Facebook)
Jim Tommiska (Medlems- och nyhetsbrev)

Kontaktuppgifter förtroendemän

Huvudförtroendeman Mariehamns Stad
Ordinarie Mikael Koskinen tel. 04575392214, vice Camilla Eriksson tel. 17659 / 04575392152

Huvudförtroendeman landsbygden och skärgården
Ordinarie Malin Grönholm 04573451844, vice Rebecca Svenblad 04573432092

Förtroendemän Mariehamns Stad
Räddningsverket, Övriga infrastruktursektorn
Ordinarie Mikael Koskinen 04575392214

Timanställda, infrastruktursektorn
Ordinarie Kim Holmström 0405802091

Stadshuset, Biblioteket, Fritidssektorn
Ordinarie Niklas Gyllenskepp 0402529732, vice Maria Nummelin 04573421678

Äldreomsorgen (hela personalgrupprna)
Ordinarie Sebastian Hedberg tel. 0405565735, vice vakant

Skolor, Daghem
Ordinarie Bernt Sundin 0407372222, vice Camilla Eriksson 17659 04575392152

Förtroendemän: Kommunalförbunden
Oasen boende- och vårdcenter
Susanna Kronlund tel. 0505362889, vice Rebecca Svenblad 04573432092

Kommunernas socialtjänst
Ordinarie Monica Öhman-Darnemo 04573613916 526633, vice Mia Korpi 0405374110

Södra Ålands Grundskolor
Ordinarie Inger Flöjt 0407259822/32586 328730, vice Agneta Lindholm 04573823231