Ålands kommunalanställda r.f. gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, läggning, samhällsställning eller politisk åsikt. Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden fackförening som står fri från alla intressen utanför medlemmarna. Detta hindrar inte att varje medlem har rätt att engagera sig i partipolitisk verksamhet eller annan föreningsverksamhet så länge detta inte bedrivs genom föreningen.

Vi är över 620 medlemmar och vi finns i alla åländska kommuner. Ålands kommunalanställda är en fackförening för kommunalanställda och kommunalägda bolag. Föreningen sköter medlemmarnas intressebevakning med huvudförbundet JHL gentemot arbetsgivarparten och myndigheter. Om du får problem på dina arbetsplats har du alltid möjlighet som medlem att få hjälp av våra förtroendemän. Utnyttja gärna den möjligheten vi ställer alltid upp för våra medlemmar.

Vi har också massor av skoj och aktiviteter i vår förening med fester, kulturdagar, kurser, idrottsevenemang m. m.. Allt detta kan du ta del av som medlem. Information om aktuella evenemang och händelser finns på vår hemsida. Vi sänder även ut information till arbetsplatserna, kolla in anslagstavlan om det finns något aktuellt från oss. Riktigt pinfärsk information finns alltid utlagd på hemsidan före den distribueras via utskick. Dessutom händer det att viss typ av information endast publiceras på hemsidan. Därför är det viktigt att regelbundet besöka vår hemsidan.

Årligen kommer även medlemshäftet hem i brevlådan. Som medlem i vår förening får du även en folder med kontaktuppgifter till alla våra funktionärer och kontaktpersoner.

För att utveckla vår förening vill vi ha dina idéer och förslag till förändringar och förbättringar. Du kan alltid kontakta någon din förtroendeman eller någon i styrelsen om du har någon idé eller åsikt om föreningens verksamhet eller någon facklig fråga du vill framföra. Vi ser gärna att du deltar på medlemsmöten och andra evenemang där du också har möjlighet att påverka och komma med förslag direkt!